Lisované – embosované štítky

Vyrábame odolné označenia – štítky s vystúpeným prelisovaným textom.

Toto prevedenie sa tiež označuje ako embosovaná technológia.
Sú zhotovené najčastejšie z nerezového materiálu.
Takýto typ štítku sa vyrába zvyčajne vo väčších množstvách, pretože táto technológia si vyžaduje zhotovenie raznice.