Štítky z eloxovaného hliníku

Disponujeme špeciálnou technológiou na spracovanie eloxovaného hliníku, ktorá finálnemu produktu zabezpečí vysokú mechanickú odolnosť, stabilitu voči poveternostným vplyvom, UV stabilitu, sú vhodné aj do agresívneho prostredia. Sú chemicky odolné, aj voči rozpúšťadlám, grafitivzdorné.

Touto technológiou vyrábame hlavne:

  • Výrobné štítky pre stroje a zariadenia
  • Káblové štítky
  • Automobilové štítky
  • Ovládacie panely
  • Technologické a výrobné schémy
  • Firemné tabule a označenia
  • Reprezentačné označenia výrobkov
  • Informačné a orientačné systémy